tubka pasty do zębów

a tube of toothpaste

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She gave him a tube of toothpaste. = Ona dała mu tubkę pasty do zębów.