gruzy, rumowisko, odłamki, szczątki (np. szkła, metalu)

debris

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

debris = gruzy, rumowisko, odłamki, szczątki (np. szkła, metalu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

It took a week to clean up the debris after the explosion. = Sprzątnięcie gruzów po wybuchu zajęło tydzień.