tubka (np. pasty do zębów)

tube

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

tube = tubka (np. pasty do zębów)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Just squeeze the tube. There must be something left. = Po prostu wyciśnij tubkę. W środku musi coś być.