Duńczyk, Dunka

Dane

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

I once had a friend who was a Dane. = Kiedyś miałem przyjaciółkę, która była Dunką.