BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

turbulencja (powietrza), burzliwość (wody)

turbulence, turbulency

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

turbulence , także: turbulency = turbulencja (powietrza), burzliwość (wody)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Here is your captain speaking, we have a little turbulence this morning. = Mówi wasz kapitan, spodziewamy się niewielkich turbulencji dzisiejszego ranka.