poziomka, poziomka pospolita

wild strawberry, woodland strawberry, Alpine strawberry, fraisier des bois, Fragaria vesca

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Wild strawberries are tiny. = Poziomki są bardzo małe.