sok

juice

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Would you like juice or mineral water? = Chcesz sok czy wodę mineralną?