rozpylać (coś), spryskiwać (się perfumami), pryskać (np. rośliny), psikać (np. wodą)

spray

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

spray = rozpylać (coś), spryskiwać (się perfumami), pryskać (np. rośliny), psikać (np. wodą)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He sprayed the plants with bug spray. = On opryskał rośliny sprayem na owady.