kobieta

woman

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Do you see that woman over there? = Czy widzisz tę kobietę stojącą tam?