jaskinia

cave

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

We found a small cave. = Znaleźliśmy małą jaskinię.