świat

world, the world

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

world , także: the world = świat

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

What is the world's largest city? = Jakie jest największe miasto na świecie?