gospodarstwo z hodowlą bydła, farma, ranczo

ranch, rancho

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

A ranch is a large farm where cattle live. = Rancho to duża farma, na której żyje bydło.