półka (na bagaż), regał (na książki)

rack

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

rack = półka (na bagaż), regał (na książki)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Remember to keep your luggage on the rack. = Proszę pamiętać o trzymaniu swojego bagażu na półce.