aktywny

active

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Although my grandma is over seventy, she leads a very active life. = Chociaż moja babcia jest po siedemdziesiątce, prowadzi bardzo aktywne życie.