KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

proszę (gdy prosimy o coś)

please

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

please = proszę (gdy prosimy o coś)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Sit down, please. = Usiądź, proszę.