most pontonowy

floating bridge, treadway bridge, treadway

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor