KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

wąska ulica

narrow street

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor