bojaźliwy

shy

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Don't be so shy - everything will be OK. = Nie bądź taki bojaźliwy - wszystko będzie w porządku.