BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

paragon

receipt, rcpt., rcpt

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

receipt , także: rcpt. , także: rcpt = paragon

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Do you have a receipt? = Czy masz paragon?