czekać w kolejce

queue up, queue, line up, stand in line, wait in line

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I hate having to queue up. = Nie cierpię czekania w kolejce.