Jak się masz?

How are you? / Fit like? / hru

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor