Przepraszam.

I'm sorry. / I am sorry. / I apologise. / I apologize.

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'm sorry I'm late, but I got stuck in a traffic jam. = Przepraszam, że jestem spóźniony, ale utknąłem w korku.