Cześć. (na pożegnanie)

Bye.

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Bye. = Cześć. (na pożegnanie)