on

he

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

he = on

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He's very nice. = On jest bardzo miły.