nawa (np. w kościele)

aisle

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

aisle = nawa (np. w kościele)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The aisle was decorated with white flowers. = Nawa była udekorowana białymi kwiatami.