ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

fajka, szlug

ciggy, ciggie

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor