korytarz (w budynku)

corridor

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

corridor = korytarz (w budynku)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The school corridors are full of smiling children. = Korytarze szkolne są pełne uśmiechniętych dzieci.