jadalnia (w domu), sala restauracyjna (w hotelu)

dining room, dining-room

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

She's sitting in the dining room. = Ona siedzi w jadalni.