Libia

Libya

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Libya is a country which requires a great deal of work. = Libia to kraj wymagający wiele pracy.