metro

the tube

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You know what it's like in the tube at rush hour. = Wiesz jak jest w metrze w godzinach szczytu.