metro

underground, subway, metro

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Just take the underground, it's faster. = Po prostu jedź metrem, jest szybsze.