za duży (np. marynarka, buty)

oversized, oversize

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

oversized , oversize = za duży (np. marynarka, buty)