szpital psychiatryczny, zakład dla chorych umysłowo

psychiatric hospital, mental hospital, special hospital

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor