Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

paintbrush, paint brush = pędzel malarski

paintbrush - photo/picture

Źródło: http://www.faqs.org/photo-dict/phrase/2231/paintbrush.html

pędzel malarski