Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

pocket money, allowance money, allowance = kieszonkowe

Pocket money

Źródło: http://www.theparentszone.com/parenting-skills/is-it-safe-to-give-pocket-money-for-kids/

kieszonkowe

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I spent nearly all my pocket money on it. = Wydałem na to niemal całe swoje kieszonkowe.