pocket money, allowance money, allowance = kieszonkowe

pocket money - photo/picture

Źródło: http://www.faqs.org/photo-dict/phrase/3973/pocket-money.html

kieszonkowe

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I spent nearly all my pocket money on it. = Wydałem na to niemal całe swoje kieszonkowe.