ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

bridge = most, pomost (nad rzeką, drogą)

Bridge actually contains.

Źródło: http://urbanneighbourhood.wordpress.com/2008/08/05/

most, pomost (nad rzeką, drogą)

bridge = most, pomost (nad rzeką, drogą)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'll wait for you near the bridge. = Będę czekał na ciebie w pobliżu mostu.