rabbit burrow, rabbit hole = królicza nora

photo of rabbit emerging from burrow

Źródło: http://www.hedweb.com/rabibuni.htm

królicza nora