Maine = Maine

to do in Portland Maine.

Źródło: http://www.destination360.com/north-america/us/maine/portland

Maine

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'm sending him up to Maine for a nice, long rest. = Wysyłam go do Maine na miły, długi odpoczynek.