Maine = Maine

time in Maine, you can't help

Źródło: http://www.theheartofnewengland.com/travel/Maine.html

Maine

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'm sending him up to Maine for a nice, long rest. = Wysyłam go do Maine na miły, długi odpoczynek.