close-up, closeup, CU = zbliżenie (np. fotograficzne)

free pictures closeup, macro ...

Źródło: http://www.bigfoto.com/themes/closeup/index.htm

zbliżenie (np. fotograficzne)

close-up , także: closeup , CU (skrót) = zbliżenie (np. fotograficzne)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

One of his photos had a close-up on her face. = Jedno z jego zdjęć miało zbliżenie na jej twarz.