BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

close your eyes, shut your eyes = zamknąć oczy

Open your mouth and close your eyes ...

Źródło: http://www.gordonstrause.com/halle/hallehomepage.html

zamknąć oczy