KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

high street, Main Street = reprezentacyjna ulica w mieście, główna ulica w mieście, główna ulica handlowa

The High Street in Perth is still ...

Źródło: http://www.rampantscotland.com/colour/supplement070113.htm

reprezentacyjna ulica w mieście, główna ulica w mieście, główna ulica handlowa

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Were you on Main Street today, when those men came into town? = Byłeś dziś na głównej ulicy, kiedy ci ludzie wjechali do miasta?