gesture = gest

File:20 as hand gesture in

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20_as_hand_gesture_in_Thailand.JPG

gest

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He made a helpless gesture. = On zrobił bezradny gest.