juice = sok

Orange Juice

Źródło: http://www.xaraxone.com/FeaturedArt/jp/html/06.htm

sok

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Would you like juice or mineral water? = Chcesz sok czy wodę mineralną?