street lamp, street light, streetlight = latarnia uliczna, lampa uliczna

DESCRIPTION: Street Lamp in Sonora ...

Źródło: http://sabredesign.net/Photography/pages/Sonora_StreetLamp001.htm

latarnia uliczna, lampa uliczna

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The street lamp went out 5 minutes ago. = Latarnia uliczna zgasła 5 minut temu.