ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

trunk = kufer, skrzynia

Trunks date back to

Źródło: http://www.legacytrunks.com/trunk_history_information.htm

kufer, skrzynia

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He found a trunk full of gold. = On znalazł skrzynię pełną złota.