cow = krowa

a cow

Źródło: http://www.eoinbutler.com/home/this-is-funny-37/

krowa

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Cows give milk. = Krowy dają mleko.