BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

roll something out = rozwijać (rulon)

rolls out the red carpet

Źródło: http://www.zimbio.com/pictures/xNnYkZ0gfAp/Emmys+Roll+Out+Red+Carpet/A6Ec5FrqGZj

rozwijać (rulon)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The herald rolled the parchment out and read the king's words. = Herald rozwinął pergamin i odczytał słowa króla.