KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

prise, prize, pry = wyważyć, podważyć (aby otworzyć, np. drzwi)

Pry the small wood trim at the

Źródło: http://bmwe32.masscom.net/sean750/doorpanel/RemovingDoorPanel.htm

wyważyć, podważyć (aby otworzyć, np. drzwi)